Z KARCZEWSKIEJ ZAGRODY
Hodowla Pointerów & Black and Tan Coonhound :: English Pointer & Black and Tan Coonhound Kennel

| ® All Rights Reserved *2019*
© Copyright & Design by Klaudia Karłowicz | Only for z Karczewskiej Zagrody FCI